Loading

Prezentare

CINE SUNTEM:

 • Societatea Investitii Spatii Verzi S3 S.R.L. este persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, Nr. 154-158, Cladire Administrativa, Birou 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15431/2012 , având CUI 38188050, constituita prin HCLS3 NR. 356/25.08.2017 si avand ca asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București.
 • Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activitati de intretinere peisagistica, cod CAEN 4120.
 • Capitalul social al firmei la înfiinţare a fost de 2.000.000 RON şi a fost constituit prin aport în numerar, divizat în 100 părţi sociale, fiecare în valoare nominală de 20.000 RON, astfel:
  1. Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti prin Consiliul Local Sector 3– 1.980.000 lei corespunzător unui număr de 99 părţi sociale şi unei cote de participare la capital social de 99%
  2. SC SD3- Salubritate si Dezapezire S3 SRL – 20.000 lei corespunzător a unei parţi sociale şi a unei cote de participare la capitalul social de 1%.
 • Clienții societății sunt:
  1. Primaria Sectorului 3 si Institutii subordonate, Consiliului Local Sector 3 – în proporție de peste 80%.
  2. Persoane fizice si juridice – in proportie de pana in 20%.